top of page
Rikke_9.jpg

Rikke Brünner

Kognitiv coach

Kognitiv coaching

60 min – 800 kr. // forløb med fire gange 3000 kr.

Coaching handler om at sætte sig selv i førersædet i sit liv og tage ansvaret hjem. Vi lever i et komplekst og præstationsfikseret samfund, hvor succes ofte forbindes med ydre præstationer og økonomisk formåen. Vi bliver hele tiden mødt med informationer, forventninger, normer og idealer i forhold til hvad vi skal gøre, hvordan vi skal være, hvordan vi skal have det og hvordan vi skal se ud. Det resulterer i et utal af muligheder og beslutninger fx omkring uddannelsesretning, arbejdsliv, work/life-balance, livsprioriteringer, udseende osv. Men også omkring hvordan vi ønsker at være i livet og være som fx partner, veninde, mor, datter, kollega osv. Det er umuligt at leve op til det hele. Og det er umuligt ikke at blive påvirket af andres forventninger og af andres blik på hvad der er rigtigt og forkert. Det er helt naturligt at blive påvirket, eftersom vi er sociale væsener. 

At fastholde fokus på det vigtige i livet kræver, for de fleste mennesker, bevidst øvelse. Mange oplever på et tidspunkt at blive slået ud af kurs og miste retningen – at miste fornemmelsen for hvorfor du gør som du gør. Coaching kan hjælpe dig til at fastholde eller genvinde fokus på, hvad der er vigtigt for dig.

Jeg stiller i samtalerne skarpt på hvad ”det gode liv” helt konkret indebærer for dig: Hvad der er vigtigt for dig, hvordan du ønsker at være (også i tilspidsede situationer) og hvad der skaber værdi i dit liv. Når du er skarp på, hvad der er vigtigt for dig (og hvad der ikke er) kan du nemmere sortere og prioritere i det samfundsmæssige informationsoverload og bruge din energi rigtigt. Og når du bruger din energi rigtigt, er det meget nemmere at stå fast i dig selv og undgå at blive slået ud af kurs. Bevidsthed kan dog sjældent stå alene. Derfor vil vi altid i samtalerne gå i dybden med at bryde frygt og hæmmende overbevisninger, der spænder ben for dig. Jeg støtter dig og udfordrer dig med nye perspektiver på din udfordring. Men du finder og går selv vejen – og det er derfor coaching er så effektivt i forhold til at skabe personligt empowerment. 

Kognitiv coaching adskiller sig fra de fleste andre former for coaching ved at inkludere både tanker, følelser og krop. Som kognitiv coach arbejder jeg holistisk og dybdegående med dine tanker, følelser, kropslige fornemmelser og fysiske adfærd. Tanker er meget kraftfulde i forhold til at skabe den indre sindsstemning. Og fordi tanker kan styres med viljens kraft, er det også muligt at arbejde bevidst med tankerne og ad den vej igangsætte en proces hvor tanker, følelser og adfærd arbejder sammen hen mod det, der konkret giver værdi for dig. De kognitive principper er evidensbaserede – og både forskningen og min erfaring siger, at kognitiv coaching skaber grundlaget for varige positive forandringer. Det skyldes at processen ikke kun foregår på det rationelle tankeplan, men også kan mærkes fysisk i din krop.

Min baggrund 

Jeg er uddannet kognitiv coach hos Mindjuice. Derudover har jeg en baggrund som sociolog og ph.d., og jeg har i mange år arbejdet i spændingsfeltet mellem sociale normer, samfundsstrukturer og psykisk velbefindende. 

I 2022-23 uddanner jeg mig til traumeinformeret kropsterapeut hos Evaloa. 

bottom of page