top of page
_DSC4174_edited.jpg

Kris Holse

Personlig træner og coach

tlf: +45 60 14 86 85

Kontakt mig hvis du er interesseret i at høre om forløb med personlig træning.

 

Træning & bevægelse er meget mere end et redskab til at opbygge en sund samt stærk krop, som lever op til tidens skønhedsidealer. Det er en fundamental del af vores eksistens i verden & nøglen til at etablere forbindelsen med krop & ånd samt opnå balance mellem en levet krop & et levet sind. 

Gennem bevægelse lærer vi, hvem vi er i forhold til verden omkring os. Vi oplever, hvad vi såvel fysisk som mentalt er i stand til & kan opnå. Vi bliver opmærksomme på os selv & erkender vores fysiske væren i det store fællesskab, vi kalder universet. Erkendelsen af vores kropslige væren kan frigøre os fra vores tanker om os selv & resten af verden. I de øjeblikke bliver vi ét med vores omverden i oplevelsen af nuet. En trænings-/bevægelsespraksis kan, i min optik, derfor ligestilles med en mindfullness- eller meditationspraksis & have en enorm betydning for vores mentale balance & sundhed.

Det er min opgave at respektere, at alle kroppe & klienter er forskellige, da de har levet forskellige liv såvel bevægelsesmæssigt som på alle andre fronter. Derfor er “one size fits all” træningsprogrammer eller former ikke vejen frem. Alle kan naturligvis få noget ud af stort set alle programmer eller bevægelsesformer, men det vil sjældent være det optimale resultat som opnås. Alle træningsforløb hos mig er derfor individualiserede & skræddersyede ned til mindste detalje. Der tages udgangspunkt i din målsætning samt dine nuværende kropslige kompetencer & bevægelsespræferencer for træningen. Samtidig tilpasser vi i samarbejde programmet til dit liv udenfor træningscenteret (familie- & arbejdsliv mm.) & det justeres kontinuerligt mht. progression i øvelsesrepetoire & vægt således, at du opnår en fornuftig læringskurve, løbende bliver inspireret & motiveret og så det er realistisk for dig i netop dit liv. Herved sikres, at du kan holde dig til planen både under & efter forløbet, samt at den tid du dedikerer til træning udnyttes optimalt.     

Jeg hjælper mine klienter til at leve sundere & mere balancerede liv med øget energi og vitalitet, hvor de opnår deres individuelle målsætninger, uden at skulle gå på kompromis med deres kerneværdier & prioriteringer. Det gør jeg ved at fokusere på:

  • tilegnelse af færdigheder

  • ændring er eksisterende handlemønstre

  • opbygning af nye vaner

Klienten opnår handlekompetence & autonomi og bliver med tiden i stand til at forsætte træningen sikkert & effektivt på egen hånd og holde fast den sunde livsstil, da denne primært er baseret på vaner. 

Da det er din rejse er udgangspunktet dine værdier & prioriteter og du er som klient aktivt med i processen med at definere, hvilke områder af livsstilen, der er de rette for dig at fokusere på. Det sikrer, at vi får et fælles projekt med jævnbyrdig indflydelse, samt at du opnår et større ejerskab over dit forløb & resultat. Endvidere opbygger du en bedre forståelse af de enkelte tiltags effekt.            

Jeg hjælper på daglig basis mine klienter med at opbygge stærke kroppe, sunde vaner & færdigheder, som gør dem i stand til at træne effektivt, sikkert & med selvtillid på egen hånd for livet.

bottom of page